Ann.

105 tekstów – auto­rem jest Ann..

Kształt nie is­tniałby
gdy­by nie forma. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 4 września 2017, 10:48

Tak zmęczyło mnie 'wsta­wanie na no­gi', że kiedy już stoję nie mam siły iść. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 września 2016, 19:37

Czas to ta­ki pieniądz,
które­go za­robić nie zdołam,
lecz mogę zainwestować. 

myśl dnia z 15 listopada 2017 roku
zebrała 24 fiszki • 8 stycznia 2015, 23:07

Chrześci­janin
to nie ten, co nig­dy nie upada
ale ten, co zaw­sze się podnosi
jak On 

myśl
zebrała 8 fiszek • 4 listopada 2014, 20:17

uwiąza­nie z przy­wiąza­niem
w wol­ności
łat­wo pomieszać 

myśl
zebrała 9 fiszek • 28 października 2014, 21:53

W miłości naj­trud­niej­sza jest wolność. 

myśl dnia z 29 lutego 2016 roku
zebrała 36 fiszek • 14 września 2014, 23:05

Cze­kanie to nie bezczynność. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 11 lipca 2014, 23:52

Stojąc na brze­gu, nig­dy nie nau­czy­my się pływać.
Choćbyśmy przeczy­tali o tym wszys­tkie książki... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 5 czerwca 2014, 22:43

Prze­raża mnie dzi­siej­szy re­laty­wizm.

Prawdą jest to, co wygodne. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 31 maja 2014, 21:29

Dziś to­leran­cją na­zywa­my
przyz­wa­lanie na wszystko. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 24 maja 2014, 11:15
Ann.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ann.

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

16 listopada 2017, 10:29.Rodia sko­men­to­wał tek­st Czas to ta­ki pieniądz, [...]

15 listopada 2017, 14:39fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czas to ta­ki pieniądz, [...]

15 listopada 2017, 00:33Logos sko­men­to­wał tek­st Czas to ta­ki pieniądz, [...]

4 września 2017, 13:57Irracja sko­men­to­wał tek­st Kształt nie is­tniałby gdy­by [...]

4 września 2017, 11:01eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Kształt nie is­tniałby gdy­by [...]

4 września 2017, 10:48Ann. do­dał no­wy tek­st Kształt nie is­tniałby gdy­by [...]